🔺 عضویت در سازمان همکاری شانگهای؛ شکستی برای مدافعان انزوای ایران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 عضویت در سازمان همکاری شانگهای؛ شکستی برای مدافعان انزوای ایران

🔺 عضویت در سازمان همکاری شانگهای؛ شکستی برای مدافعان انزوای ایران

🔺 عضویت در سازمان همکاری شانگهای؛ شکستی برای مدافعان انزوای ایران

🔹 معاون رییس جمهوری ایران در بیستمین نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای شرکت و برای نخستین با به عنوان عضو اصلی این سازمان سخنرانی می‌کند. این حضور در مجموعه‌ای جمعیتی بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر را پوشش می‌دهد، شکستی برای مدافعان انزوای ایران محسوب می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup