🔺 چاینادیلـی: طرف‌های برجام مایل به توافق هستند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چاینادیلـی: طرف‌های برجام مایل به توافق هستند

🔺 چاینادیلـی: طرف‌های برجام مایل به توافق هستند

🔹 روزنامه چاینادیلی چاپ پکن نوشته است که تائید هم واشنگتن و هم تهران بر آغاز دور هفتم مذاکرات هسته ای ایران در ۲۹ نوامبر (۸ آذر ماه) در وین، نشان می دهد که طرفین برجام (توافق هسته ای ۲۰۱۵) مایل به نجات توافقی هستند که به سختی بدست آمده است.

ادامه مطلب ...
popup