🔺 بسته سیاست‌گذاری سهام عدالت طراحی می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بسته سیاست‌گذاری سهام عدالت طراحی می‌شود

🔺 بسته سیاست‌گذاری سهام عدالت طراحی می‌شود

🔹 رییس سازمان بورس با بیان اینکه فروش سهام عدالت در نوسانات به ضرر مردم است، گفت: بحث بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و نحوه فروش سهام عدالت در روش مستقیم و غیرمستقیم در حال برنامه ریزی است و قرار شده تا بسته سیاست‌گذاری سهام عدالت طراحی و در شورای عالی بورس مطرح شود.

ادامه مطلب ...
popup