🔺 تعیین اراضی ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن تا ۲ ماه آینده

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تعیین اراضی ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن تا ۲ ماه آینده

🔺 تعیین اراضی ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن تا ۲ ماه آینده

🔹 وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اراضی ۴ میلیون واحد مسکونی ملی تا دو ماه آینده شناسایی و تعیین‌ می‌شود، گفت: ایجاد چندین شهر جدید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که برای سرریز جمعیت برخی از کلانشهرها و شهرها، ایجاد این شهرها به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...
popup