🔺 بررسی برنامه‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور/ حضور معاون منابع انسانی دستگاه قضا برای بررسی طرح تسری فوق العاده خاص

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بررسی برنامه‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور/ حضور معاون منابع انسانی دستگاه قضا برای بررسی طرح تسری فوق العاده خاص

🔺 بررسی برنامه‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور/ حضور معاون منابع انسانی دستگاه قضا برای بررسی طرح تسری فوق العاده خاص

🔹 رئیس بازرسی کل کشور و معاون منابع انسانی قوه قضائیه به منظور بررسی برنامه های سازمان و طرح تسری فوق ‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان قوه قضاییه در نشست هفته آینده کمیسیون قضایی مجلس حضور می‌یابند.

ادامه مطلب ...
popup