🔺 مجلس در پی تغییر نظام آموزشی در راستای سند تحول بنیادین است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس در پی تغییر نظام آموزشی در راستای سند تحول بنیادین است

🔺 مجلس در پی تغییر نظام آموزشی در راستای سند تحول بنیادین است

🔹 رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از اجرایی نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: مجلس به ویژه کمیسیون آموزش در پی تغییر نظام آموزشی در راستای سند تحول بنیادین است.

ادامه مطلب ...
popup