🔺 سنگ بنای غلطی که از دهه۴۰، روند بودجه ریزی کشور را به نابودی کشید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سنگ بنای غلطی که از دهه۴۰، روند بودجه ریزی کشور را به نابودی کشید

🔺 سنگ بنای غلطی که از دهه۴۰، روند بودجه ریزی کشور را به نابودی کشید

🔺 سنگ بنای غلطی که از دهه۴۰، روند بودجه ریزی کشور را به نابودی کشید

🔹 کارشناس بودجه گفت:به عقیده ما بودجه ۱۴۰۱ انبساطی نخواهد بود.چرا که همه به این امرواقف شده اند که خزانه به معنای واقعی کلمه خالی است وحرکت نامعقول گذشته برای انبساطی کردن بودجه تکرارنخواهدشد.

ادامه مطلب ...
popup