🔺 چرخی را که نچرخد باید از نو اختراع کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چرخی را که نچرخد باید از نو اختراع کرد

🔺 چرخی را که نچرخد باید از نو اختراع کرد

🔹 روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: مدیریت نادرست منابع آبی و تداوم یک دهه خشکسالی در حوضه زاینده‌رود، سبب تشدید وضعیت عدم تعادل منابع و مصارف این حوضه آبریز شده و چالش‌های جدی در زمینه تأمین آب بخش‌های مختلف مصرف را ایجاد کرده است.

ادامه مطلب ...
popup