🔺 صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف انرژی برای عبور از زمستان ضروری است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف انرژی برای عبور از زمستان ضروری است

🔺 صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف انرژی برای عبور از زمستان ضروری است

🔺 صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف انرژی برای عبور از زمستان ضروری است

🔹 مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: رعایت مدیریت مصرف انرژی یک اصل اساسی است که نیاز به همراهی همگانی دارد و بر این اساس صرفه‌جویی بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی می‌تواند برای عبور از زمستان امسال بسیار ضروری و موثر باشد.

ادامه مطلب ...
popup