🔺 تصمیم جدید سازمان بورس برای سهام عدالت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تصمیم جدید سازمان بورس برای سهام عدالت

🔹 با وجود آنکه آزادسازی سهام عدالت وارد نوزدهمین ماه خود شده است هنوز ابهاماتی در زمینه نحوه فروش، شرکت‌های استانی سهام عدالت، نحوه پرداخت سود و... وجود دارد و به نظر میرسد سازمان بورس از نو درحال طراحی بسته‌ای برای ساماندهی این سهام با ۵۰ میلیون مشمول است.

ادامه مطلب ...
popup