🔺 بدنبال رفع گره های اقتصادی از زنجیره تولید ثروت ودرآمد برای مردم هستیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بدنبال رفع گره های اقتصادی از زنجیره تولید ثروت ودرآمد برای مردم هستیم

🔺 بدنبال رفع گره های اقتصادی از زنجیره تولید ثروت ودرآمد برای مردم هستیم

🔺 بدنبال رفع گره های اقتصادی از زنجیره تولید ثروت ودرآمد برای مردم هستیم

🔹 معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به اینکه زنجیره تولید ثروت و درآمد و معیشت مردم پیش از آن که از خارج در محاصره باشد، از داخل  با تحریم‌های داخلی و اقتصادی مواجه است، گفت: بدنبال این هستیم که این گره ها برداشته شود و درآمد، اشتغال مردم و تجارت بیشتر شود.

ادامه مطلب ...
popup