🔺 درخواست وزیر اقتصاد کاهش فاصله حقوق از محل صرفه‌جویی هزینه‌هاست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 درخواست وزیر اقتصاد کاهش فاصله حقوق از محل صرفه‌جویی هزینه‌هاست

🔺 درخواست وزیر اقتصاد کاهش فاصله حقوق از محل صرفه‌جویی هزینه‌هاست

🔺 درخواست وزیر اقتصاد کاهش فاصله حقوق از محل صرفه‌جویی هزینه‌هاست

🔹 نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در روزهای گذشته در حالی باعث برداشت اشتباه و ایجاد سوتفاهم شده که در این نامه خاندوزی، خواستار افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد نبوده و بر صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها برای افزایش حقوق تاکید داشته است.

ادامه مطلب ...
popup