🔺 تاثیرات «سمی» اینستاگرام، رئیس این برنامه را به سنای آمریکا کشاند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 تاثیرات «سمی» اینستاگرام، رئیس این برنامه را به سنای آمریکا کشاند

🔺 تاثیرات «سمی» اینستاگرام، رئیس این برنامه را به سنای آمریکا کشاند

🔺 تاثیرات «سمی» اینستاگرام، رئیس این برنامه را به سنای آمریکا کشاند

🔹 «آدام موسری» رئیس اینستاگرام ششم دسامبر (۱۵ آذر) برای ارائه پاسخ و توضیحات پیرامون تاثیر منفی این پلتفرم «سمی» بر سلامت روانی کاربران، به ویژه جوانان، در مقابل کمیته فرعی سنای آمریکا حاضر خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup