🔺 عین‌اللهی: وزارت بهداشت اعتقاد بالایی به واکسن‌های داخلی دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 عین‌اللهی: وزارت بهداشت اعتقاد بالایی به واکسن‌های داخلی دارد

🔺 عین‌اللهی: وزارت بهداشت اعتقاد بالایی به واکسن‌های داخلی دارد

🔹 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه اعتقاد بالایی به واکسن‌های داخلی داریم گفت: با حرکت جهادی، وضعیت واکسیناسیون کرونا اکنون مناسب است و دوست داشتیم با واکسن‌های داخلی این کار انجام شود، اما زمان، اجازه نداد و ضرورت داشت که به هر شکل ممکن، واکسیناسیون با سرعت انجام شود.

ادامه مطلب ...
popup