🔺 هیچ حرکتی برای پیشرفت کشتی خوزستان دیده نمی‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هیچ حرکتی برای پیشرفت کشتی خوزستان دیده نمی‌شود

🔺 هیچ حرکتی برای پیشرفت کشتی خوزستان دیده نمی‌شود

🔹 رییس سابق هیات کشتی آبادان با بیان این که هیچ حرکتی برای پیشرفت کشتی خوزستان دیده نمی شود، گفت: به نظرم هیات خوزستان از دو میزبانی اخیر خود در لیگ برتر جهت توسعه این رشته و ترغیب اسپانسرها هیچ بهره ای نبرد.

ادامه مطلب ...
popup