🔺 دانشگاه‌ها باید بودجه خود را از ارتباط با صنعت تامین کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 دانشگاه‌ها باید بودجه خود را از ارتباط با صنعت تامین کنند

🔺 دانشگاه‌ها باید بودجه خود را از ارتباط با صنعت تامین کنند

🔺 دانشگاه‌ها باید بودجه خود را از ارتباط با صنعت تامین کنند

🔹 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: دانشگاهی که با پول دولت کار می‌کند هیچ تعاملی با جامعه خود ندارد. برای تغییر این اکوسیستم ابتدا باید تفکرات را تغییر و آن‌ها را به سمت نوآوری‌ها سوق داد و این تحول تنها به دست خود این افراد صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب ...
popup