🔺 تدوین اطلس تاریخی اعتاب مقدسه توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تدوین اطلس تاریخی اعتاب مقدسه توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

🔺 تدوین اطلس تاریخی اعتاب مقدسه توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

🔹 امیر سرتیپ مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، با حضوردر آستان حضرت عبدالعظیم (ع) از مجموعه مرکزاسناد، موزه و کتابخانه و همچنین کارگاه ساخت ضریح جدید این بارگاه ملکوتی بازدید کرد.

ادامه مطلب ...
popup