🔺 تامین پایدار سوخت مایع صنعت سیمان با قیمت گاز طبیعی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تامین پایدار سوخت مایع صنعت سیمان با قیمت گاز طبیعی

🔺 تامین پایدار سوخت مایع صنعت سیمان با قیمت گاز طبیعی

🔹 سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آمادگی کامل برای تامین پایدار سوخت مایع صنعت سیمان با قیمت گاز طبیعی خبر داد و گفت: در صورت قطع گاز، کارخانه‌های سیمان می‌توانند درخواست دریافت سوخت مایع (نفت کوره) مورد نیاز خود را در سامانه سدف ثبت کنند.

ادامه مطلب ...
popup