🔺 مشکل ما باندبازی و خیانت برخی مدیران است نه تحریم/ برخی فعّالان اقتصادی، معادل یک دولت و 10 وزارتخانه هستند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 مشکل ما باندبازی و خیانت برخی مدیران است نه تحریم/ برخی فعّالان اقتصادی، معادل یک دولت و 10 وزارتخانه هستند

🔺 مشکل ما باندبازی و خیانت برخی مدیران است نه تحریم/ برخی فعّالان اقتصادی، معادل یک دولت و 10 وزارتخانه هستند

🔹 سبزعلیپور گفت: به باور من دو بُعد بازآفرینی اقتصادی در داخل و خارج کشور را نمی شود از هم جدا کرد چون همه مشکل ما تحریم نیست. اگر بگوییم همه مشکلات ما به تحریم بر می گردد باید پرسید چرا آقای روحانی نتوانست با وجود برجام، کارایی مثبت داشته باشد؟

ادامه مطلب ...
popup