🔺 پیشنهاد قانونی وزیر اقتصاد با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 پیشنهاد قانونی وزیر اقتصاد با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم

🔺 پیشنهاد قانونی وزیر اقتصاد با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم

🔺 پیشنهاد قانونی وزیر اقتصاد با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم

🔹 رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد درخصوص نامه وزیر اقتصاد به رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی موضوع افزایش فوق العاده ویژه با رعایت قانون و تامین از محل صرفه‌جویی پیشنهاد شد.

ادامه مطلب ...
popup