🔺 امروز برای فرآیند مجازات جایگزین حبس، قضات هم پای کار آمده‌اند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امروز برای فرآیند مجازات جایگزین حبس، قضات هم پای کار آمده‌اند

🔺 امروز برای فرآیند مجازات جایگزین حبس، قضات هم پای کار آمده‌اند

🔹 غلامعلی محمدی در نشست مدیران کل زندان‌های کشور تأکید کرد: امروز برای فرآیند مجازات جایگزین حبس، قضات هم پای کار آمده‌اند بنابراین نیاز است که برای اجرای هرچه بهتر و تسریع این ظرفیت قانونی، کارگروهی در سازمان تشکیل دهیم.

ادامه مطلب ...
popup