🔺 وزیر راه و شهرسازی: تکمیل کمربندی پاکدشت به اعتبارات ویژه نیاز دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 وزیر راه و شهرسازی: تکمیل کمربندی پاکدشت به اعتبارات ویژه نیاز دارد

🔺 وزیر راه و شهرسازی: تکمیل کمربندی پاکدشت به اعتبارات ویژه نیاز دارد

🔺 وزیر راه و شهرسازی: تکمیل کمربندی پاکدشت به اعتبارات ویژه نیاز دارد

🔹 وزیر راه و شهرسازی گفت: با اعتبارات اندک و محدود پیش بینی شده برای تکمیل کمربندی جنوبی پاکدشت، نمی‌توان اقدامی اساسی انجام داد و این پروژه ملی به اعتبارات ویژه و مشارکت با پیمانکار نیاز دارد.

ادامه مطلب ...
popup