🔺 محدودیتی برای عرضه سوخت دوم صنایع سیمان وجود ندارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 محدودیتی برای عرضه سوخت دوم صنایع سیمان وجود ندارد

🔺 محدودیتی برای عرضه سوخت دوم صنایع سیمان وجود ندارد

🔹 مدیر تامین و توزیع سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: هیچ محدودیتی برای عرضه سوخت دوم صنایع سیمان وجود ندارد و این صنایع می‌توانند هر میزان سوخت مایع مورد نیاز خود را بدون محدودیت و با قیمت گاز مصرفی به صورت اعتباری دریافت کنند.

ادامه مطلب ...
popup