🔺 اظهار رضایت نماینده سیزم از میزبانی کشورمان در پیکارهای جهانی کشتی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 اظهار رضایت نماینده سیزم از میزبانی کشورمان در پیکارهای جهانی کشتی

🔺 اظهار رضایت نماینده سیزم از میزبانی کشورمان در پیکارهای جهانی کشتی

🔺 اظهار رضایت نماینده سیزم از میزبانی کشورمان در پیکارهای جهانی کشتی

🔹 نماینده سیزم (شورای بین‌المللی ورزش‌های نظامی) در سی و پنجمین دوره رقابت‌‎های کشتی نظامیان جهان در ایران گفت: برگزاری خوب این پیکارها ما را به میزبانی مجدد ایران در رویدادهای آتی امیدوار کرد.

ادامه مطلب ...
popup