🔺 اینجا هیچ چیز اصل نیست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اینجا هیچ چیز اصل نیست

🔺 اینجا هیچ چیز اصل نیست

🔹 برق النگوها همان اول ورودی بازار چشم‌ها را خیره می‌کند. انگار به در و دیوار هر مغازه رنگ زرد و سفید براق پاشیده‌اند. وارد بازار سلطانی که می‌شوی، خودت را وسط دختر و پسرهایی می‌بینی که برق گردنبند و النگوهای بدلی چشم‌هایشان را خیره می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup