🔺 عباسی: ۱۰ درصد بازار منطقه، تأمین اقتصاد ۶۰ میلیون نفر است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 عباسی: ۱۰ درصد بازار منطقه، تأمین اقتصاد ۶۰ میلیون نفر است

🔺 عباسی: ۱۰ درصد بازار منطقه، تأمین اقتصاد ۶۰ میلیون نفر است

🔹 نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس حضور ایران در اجلاس اکو را در راستای فعال شدن دیپلماسی منطقه دانست و گفت: حدود ۶۰۰ میلیون نفر اطرف کشورمان حضور دارند که اگر ۱۰ درصد بازار منطقه‌ای را به دست بگیریم، بازار ۶۰ میلیون نفر را در دست گرفته‌ایم.

ادامه مطلب ...
popup