🔺 "زلزله خاموش" تهدیدکننده ۲۹ استان و ۶۵ درصد دشت‌های کشور

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 "زلزله خاموش" تهدیدکننده ۲۹ استان و ۶۵ درصد دشت‌های کشور

🔺 "زلزله خاموش" تهدیدکننده ۲۹ استان و ۶۵ درصد دشت‌های کشور

🔺 "زلزله خاموش" تهدیدکننده ۲۹ استان و ۶۵ درصد دشت‌های کشور

🔹 معاون وزیر صنعت‌ معدن و تجارت گفت: فرونشست زمین که از آن به زلزله خاموش یاد می‌شود، اکنون به شکلی بحرانی، کشور را تهدید می‌کند به‌طوری که ۲۹ استان و بیش از ۶۵ درصد دشت‌های کشور با این مساله درگیرند.

ادامه مطلب ...
popup