🔺 ویدئو / از انتقاد به بیلبوردهای هفته کتاب تا حمله به بخشی از آثار سینمایی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ویدئو / از انتقاد به بیلبوردهای هفته کتاب تا حمله به بخشی از آثار سینمایی

🔺 ویدئو / از انتقاد به بیلبوردهای هفته کتاب تا حمله به بخشی از آثار سینمایی

🔺 ویدئو / از انتقاد به بیلبوردهای هفته کتاب تا حمله به بخشی از آثار سینمایی

🔹 در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا، خبرهایی از نمایش کتاب‌ها و نویسندگان ناشناخته در سطح شهر تا حمله رئیس سازمان سینمایی به بخشی از فیلم‌های سینمایی و توضصیف آنها به «سخیف و مبتذل» و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم.

ادامه مطلب ...
popup