🔺 ماجرای مکاتبه خاندوزی با سازمان اداری استخدامی برای اعمال افزایش 50 درصد فوق العاده ویژه چه بود؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 ماجرای مکاتبه خاندوزی با سازمان اداری استخدامی برای اعمال افزایش 50 درصد فوق العاده ویژه چه بود؟

🔺 ماجرای مکاتبه خاندوزی با سازمان اداری استخدامی برای اعمال افزایش 50 درصد فوق العاده ویژه چه بود؟

🔹 وزیر اقتصاد در مکاتبه با رئیس سازمان امور استخدامی خواستار افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف تعیین شده (50 درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت اقتصاد شامل ستاد و واحدهای تابعه و وابسته آنان شد.

ادامه مطلب ...
popup