🔺 وزارت دفاع آمریکا در جستجوی اشیاء پرنده ناشناس

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وزارت دفاع آمریکا در جستجوی اشیاء پرنده ناشناس

🔹 پنتاگون در حال ایجاد گروهی جدید برای بررسی مشاهده اشیاء پرنده ناشناس در حریم هوایی ممنوعه [نظامی] است. این گروه با هدف بررسی بیش از ۱۴۰ مشاهده بشقاب پرنده در حریم هوایی ممنوعه نظامی آمریکا از سال ۲۰۰۴ به این سو تشکیل می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup