🔺 دولت به طورجدی جلو ولنگاری و بی سروسامانی در پرداخت حقوق را بگیرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دولت به طورجدی جلو ولنگاری و بی سروسامانی در پرداخت حقوق را بگیرد

🔺 دولت به طورجدی جلو ولنگاری و بی سروسامانی در پرداخت حقوق را بگیرد

🔺 دولت به طورجدی جلو ولنگاری و بی سروسامانی در پرداخت حقوق را بگیرد

🔹 نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رییس جمهوری به‌خوبی بر موضوع حقوق‌های نجومی دست گذاشته است، گفت: دولت باید به طور جدی به موضوع حقوق های نجومی ورود کرده و جلو ولنگاری و بی‌سر و سامانی در این بخش را بگیرد.

ادامه مطلب ...
popup