🔺 مدت قراردادهای اجاره با اجرای قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، ۵ ساله می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مدت قراردادهای اجاره با اجرای قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، ۵ ساله می‌شود

🔺 مدت قراردادهای اجاره با اجرای قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، ۵ ساله می‌شود

🔺 مدت قراردادهای اجاره با اجرای قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، ۵ ساله می‌شود

🔹 معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، دولت به عنوان تسهیلات‌دهنده و تامین‌کننده زمین، قیمت ثابت برای واحدهای اجاره‌ای تعیین می‌کند و زمان اجاره از یک سال به ۳ تا ۵ سال افزایش می‌یابد.

ادامه مطلب ...
popup