🔺 حضور دبیر و بزرگان کشتی، انگیزه مضاعفی به قهرمانان داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 حضور دبیر و بزرگان کشتی، انگیزه مضاعفی به قهرمانان داد

🔺 حضور دبیر و بزرگان کشتی، انگیزه مضاعفی به قهرمانان داد

🔺 حضور دبیر و بزرگان کشتی، انگیزه مضاعفی به قهرمانان داد

🔹 مدیر فنی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی نیروهای مسلح کشورمان گفت: حضور بزرگان کشتی ایران در مسابقات نظامیان جهان موجب شد انگیزه قهرمانان ما بالا برود، و برای حضور و حمایتی که از تیم ما شد از همه آنها تشکر می‌کنم.

ادامه مطلب ...
popup