🔺 ناو‌های ۱۲۰ و ۱۳۰ متری دشمن در برابر قایق‌های نیروی دریایی سپاه تسلیم شدند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ناو‌های ۱۲۰ و ۱۳۰ متری دشمن در برابر قایق‌های نیروی دریایی سپاه تسلیم شدند

🔺 ناو‌های ۱۲۰ و ۱۳۰ متری دشمن در برابر قایق‌های نیروی دریایی سپاه تسلیم شدند

🔹 سردار تنگسیری گفت: بنده مطمئنم أرواح شهید قلی پور و شهدایی که أبدان مطهرشان به عنوان سند مظلومیت این ملت در دریا ماند و باز نگشت، باعث شد سه فروند از ناو‌های ۱۲۰ و ۱۳۰ متری دشمن در برابر چند قایق دریادلان نیروی دریایی سپاه تسلیم شوند.

ادامه مطلب ...
popup