🔺 مبارزه دولت سیزدهم با نجومی‌بگیران از طریق تدوین نظام پرداخت عادلانه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 مبارزه دولت سیزدهم با نجومی‌بگیران از طریق تدوین نظام پرداخت عادلانه

🔺 مبارزه دولت سیزدهم با نجومی‌بگیران از طریق تدوین نظام پرداخت عادلانه

🔺 مبارزه دولت سیزدهم با نجومی‌بگیران از طریق تدوین نظام پرداخت عادلانه

🔹 ماجرای حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی سابقه‌ای چندین ساله دارد که اکنون با دستور رییس‌جمهوری برای تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد، به پایان خود نزدیک می‌شود، توقف پرداخت حقوق‌های نجومی، علاوه بر مبارزه با فساد، باعث تحقق عدالت در جامعه نیز می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup