🔺 چگونه می‌توان از سازمان اکو بیشترین بهره را برد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چگونه می‌توان از سازمان اکو بیشترین بهره را برد؟

🔹 یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سازمان اکو تاکنون نتوانسته نقش کلیدی در فراهم کردن شرایط توسعه اقتصادی پایدار برای کشورهای عضو و رفع موانع تجاری و غیر تجاری آن‌ها ایفا کند، گفت: تحقق این امر به شناخت کامل کشورهای عضو از نیازها و ظرفیت‌های خود و تدوین نقشه راه برای گسترش مبادلات تجاری و غیرتجاری نیاز دارد.

ادامه مطلب ...
popup