🔺 جریمه‌های سنگین تولید غیرمجاز رمزارز در انتظار تصویب / ردپای تولید رمزارز در کسری گاز زمستان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 جریمه‌های سنگین تولید غیرمجاز رمزارز در انتظار تصویب / ردپای تولید رمزارز در کسری گاز زمستان

🔺 جریمه‌های سنگین تولید غیرمجاز رمزارز در انتظار تصویب / ردپای تولید رمزارز در کسری گاز زمستان

🔹 مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت توانیر جزئیات جریمه‌های سنگین پیشنهادی تولید غیرمجاز رمزارز را اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود که حدود 10 درصد کسری پیش بینی شده برای گاز در کل کشور در زمستان امسال ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز باشد.

ادامه مطلب ...
popup