🔺 کدام کشورهدف توافق همکاری امنیتی مغرب و رژیم صهیونیستی است؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کدام کشورهدف توافق همکاری امنیتی مغرب و رژیم صهیونیستی است؟

🔺 کدام کشورهدف توافق همکاری امنیتی مغرب و رژیم صهیونیستی است؟

🔹 « صلاح قوجیل» رئیس مجلس الامه الجزایر تاکید کرد که کشور متبوعش هدف توافق همکاری امنیتی بین کشور مغرب و رژیم صهیونیستی است که روز چهارشنبه گذشته و همزمان با سفر« بنی گانتس» وزیر جنگ این رژیم به رباط امضا شد.

ادامه مطلب ...
popup