🔺 همراهی نکردن جامعه جهانی با ما به بهای قدرت‌گیری داعش تمام می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 همراهی نکردن جامعه جهانی با ما به بهای قدرت‌گیری داعش تمام می‌شود

🔺 همراهی نکردن جامعه جهانی با ما به بهای قدرت‌گیری داعش تمام می‌شود

🔹 سهیل شاهین سخنگوی طالبان که ازسوی این گروه برای پست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل تعیین شده است، در مصاحبه ای اعلام کرد: همراهی نکردن جامعه جهانی با ما به بهای قدرت‌گیری داعش تمام می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup