🔺 بودجه ۱۴۰۱ چگونه می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بودجه ۱۴۰۱ چگونه می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند؟

🔺 بودجه ۱۴۰۱ چگونه می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند؟

🔺 بودجه ۱۴۰۱ چگونه می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند؟

🔹 دولت سیزدهم در حال بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و تا چند روز دیگر آن را به مجلس ارایه خواهد کرد. سؤال این است که چگونه برنامه‌های تیم اقتصادی به توقف کسری بودجه، کنترل تورم، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین به آغاز تحول اقتصادی در کشور منجر می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup