🔺 ملت ایران به چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها تن نخواهد داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ملت ایران به چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها تن نخواهد داد

🔺 ملت ایران به چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها تن نخواهد داد

🔺 ملت ایران به چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها تن نخواهد داد

🔹 خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه هیات با تجربه‌ای برای مذاکرات به وین رفته است،خطاب به اعضای این تیم گفت: شما نماینده ملت شجاعی هستند که تا آخرین قطره خود پای آرمان‌هایش ایستاده و به چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها تن نخواهد داد.

ادامه مطلب ...
popup