🔺 تهاتر نفت با ریل، عملیاتی می شود؟ / تأکید بودجه ۱۴۰۱ بر حمل ریلی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تهاتر نفت با ریل، عملیاتی می شود؟ / تأکید بودجه ۱۴۰۱ بر حمل ریلی

🔺 تهاتر نفت با ریل، عملیاتی می شود؟ / تأکید بودجه ۱۴۰۱ بر حمل ریلی

🔺 تهاتر نفت با ریل، عملیاتی می شود؟ / تأکید بودجه ۱۴۰۱ بر حمل ریلی

🔹 در حالی وزارت راه و شهرسازی به دنبال توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی از محل تهاتر سرمایه گذاران با نفت است که کارشناسان روش هایی چون ایجاد صندوق های پروژه بورسی را مؤثرتر و کم هزینه می دانند.

ادامه مطلب ...
popup