🔺 لزوم توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی در اصلاح طرح صیانت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 لزوم توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی در اصلاح طرح صیانت

🔺 لزوم توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی در اصلاح طرح صیانت

🔹 نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، گفت: طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده که با دیدگاه‌های بخش خصوصی می تواند به طرح بهتری تبدیل شود.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار اقتصادی

popup