🔺 عامل مهاجرت را از میان برداریم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 عامل مهاجرت را از میان برداریم

🔺 عامل مهاجرت را از میان برداریم

🔹 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر ضرورت موشکافی علل مهاجرت نخبگان گفت: به جای اینکه برای مهاجرت مانع تراشی کنیم باید آنچه باعث مهاجرت می شود را از میان برداریم، انسجام درونی ایجاد کنیم و قوانین و نگاهمان را در مورد نخبگان اصلاح کنیم تا از مهاجرت بی‌رویه نخبگان علمی جلوگیری کنیم.

ادامه مطلب ...
popup