🔺 یک حقوقدان: مجلس جای اعمال سلیقه‌های فردی نیست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 یک حقوقدان: مجلس جای اعمال سلیقه‌های فردی نیست

دانلود فایل همراه

🔹 یک حقوقدان با اشاره به طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» با بیان این‌که این طرح با یک لفظ منحرف‌کننده نوشته شده گفت:‌ مجلس جای اعمال سلیقه‌های فردی نیست بلکه محل اعمال حاکمیت ملت است.

ادامه مطلب ...
popup