🔺 کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، لازمه رونق بخشیدن به بازار مسکن تهران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، لازمه رونق بخشیدن به بازار مسکن تهران

🔺 کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، لازمه رونق بخشیدن به بازار مسکن تهران

🔺 کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، لازمه رونق بخشیدن به بازار مسکن تهران

🔹 بازار مسکن کلانشهر تهران بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی مواجه است که برای برون رفت از این شرایط کارشناسان کاهش ریسک سرمایه گذاری را برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی ضروری می‌دانند.

ادامه مطلب ...
popup