🔺 انبارلویی: طرف غربی صداقت داشته باشد مذاکرات به نتیجه می‌رسد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 انبارلویی: طرف غربی صداقت داشته باشد مذاکرات به نتیجه می‌رسد

🔺 انبارلویی: طرف غربی صداقت داشته باشد مذاکرات به نتیجه می‌رسد

🔺 انبارلویی: طرف غربی صداقت داشته باشد مذاکرات به نتیجه می‌رسد

🔹 عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تیم مذاکره کننده ایران در وین را ورزیده، امانتدار و آگاه به مسائل دیپلماتیک ارزیابی کرد و گفت:اگر طرف اروپایی و آمریکایی صداقت داشته باشند مذاکرات به نتیجه می‌رسد.

ادامه مطلب ...
popup