🔺 عدم بهینه سازی مصرف گاز خانگی، صنایع و نیروگاه ها را با محدودیت مواجه می کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 عدم بهینه سازی مصرف گاز خانگی، صنایع و نیروگاه ها را با محدودیت مواجه می کند

🔺 عدم بهینه سازی مصرف گاز خانگی، صنایع و نیروگاه ها را با محدودیت مواجه می کند

🔺 عدم بهینه سازی مصرف گاز خانگی، صنایع و نیروگاه ها را با محدودیت مواجه می کند

🔹 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: عدم بهینه سازی مصرف گاز خانگی، صنایع و نیروگاه ها را با محدودیت مواجه می کند چرا که مصرف ۷۵۰ میلیون متر مکعب در روز نسبت به جمعیتی که داریم، بسیار زیاد است.

ادامه مطلب ...
popup