🔺 آسیب صنعت خودرو از تولید با قطعات بی کیفیت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آسیب صنعت خودرو از تولید با قطعات بی کیفیت

🔺 آسیب صنعت خودرو از تولید با قطعات بی کیفیت

🔹 انجمن ملی کیفیت ایران با رونمایی از طرح تحول کیفیت در زنجیره تامین صنعت خودرو سعی کرده است با نگاه متفاوت از رویکردهای فعلی (افزایش تیراژ)، بهبود کیفیت زنجیره تامین صنعت خودرو را با تمرکز بر ارتقا کیفیت محصولات قطعه‌سازان هدف قرار دهد.

ادامه مطلب ...
popup