🔺 سردار قنبری: همکاری ایران و پاکستان برای مقابله با جرائم گسترش می‌یابد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 سردار قنبری: همکاری ایران و پاکستان برای مقابله با جرائم گسترش می‌یابد

🔺 سردار قنبری: همکاری ایران و پاکستان برای مقابله با جرائم گسترش می‌یابد

🔺 سردار قنبری: همکاری ایران و پاکستان برای مقابله با جرائم گسترش می‌یابد

🔹 رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ابراز اطمینان از توافقات صورت گرفته با مسوولان پاکستانی در حوزه مبارزه با جرائم سازمان یافته گفت: همکاری‌های دوجانبه در جهت مراقبت از مرزهای مشترک بیش از پیش گسترش می‌یابد.

ادامه مطلب ...
popup